Protocol en cas d'accident

Protocol en cas d'accident
4 de mayo de 2020

TRUCAR SEMPRE AL Telf. 93 595 04 60

 

Important: Per acudir al servei mèdic cal l’obtenció del NÚM. d’Expedient (Tl. 93.5950460)

o El servei mèdic podrà denegar l’assistència si l’assegurat no facilita el Núm. d’Expedient.
o El telèfon d’assistència a l’assegurat és el 93.595.04.60, i està operatiu tots els dies de la setmana durant les 24 hores.

Quan un assegurat pateix un accident cobert en pòlissa, cal diferenciar clarament tres tipus d'assistències:

Assistència davant URGÈNCIA VITAL (està en risc la vida de l’afectat/ada).

Assistència URGENT (CENTRE HOSPITALARI) / Assistència NO URGENT.

Assistència davant URGÈNCIA VITAL (està en risc la vida de l’afectat/ada): L’ assegurat/ada podrà rebre assistència mèdica d’urgències en el centre sanitari més proper. La COMPANYIA ASSEGURADORA es farà càrrec de les factures derivades de l’assistència d’ urgència prestada en les primeres 24 hores des de la data d’ocurrència de l’accident. Una vegada superada la primera assistència mèdica d’urgències, el lesionat/ada haurà de ser traslladat al Centre Concertat més proper per tal de continuar amb el tractament.

Assistència URGENT (CENTRE HOSPITALARI) : Assistència que haurà de prestar-se en cas d’accidents coberts en pòlissa que impliquen desplaçament al Centre mèdic per als següents
casos:


A. Qualsevol traumatisme que impliqui perduda de coneixement breu.
B. Ferides obertes on calgui sutures i/o cures.
C. Contusions que facin suposar fractures de ossos o luxacions de grans articulacions.

Assistència NO URGENT: Es tracta de l’assistència que haurà de prestar-se davant accidents que tinguin qualsevol altre conseqüència i que no calgui tractament immediat.

Federación Catalana de Surf